El món artístic ‘combatrà’ la destrucció de l’incendi amb la seva creativitat en el ‘Cendrart’
El mundo artístico combatirá la destrucción del incendio con su creatividad en el ‘Cendrart’